มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียด ของข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่

KM (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดีขึ้น

กิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดีขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 13.30 - 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

ณ หัอง F704 ชั้น 7 อาคาร F


สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th