มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียด ของข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่

พบแพทย์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พบแพทย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ณ บริเวณอาคาร A ชั้น 1

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. 


สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th