มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมหลักสูตร


ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

โดยวิทยากรจากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904

โดยแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

รอบบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

สถานที่ ณ Mahanakorn the Museum of Arts & Technology (MMAT)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับผลตรวจสุขภาพและพบแพทย์


ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ณ สำนักหอสุมด อาคาร D ชั้น 2

ลงทะเบียนรับผลเวลา 8.00 - 11.00 น. เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม »

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร


รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

รอบเช้า คลิก      รอบบ่าย คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th